Những câu châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống sẽ thay đổi bạn

Những câu châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống là một trong những câu nói mang ý nghĩa triết lý về những gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Những câu nói, tus hay về cuộc sống sẽ dạy ta biết cách đối nhân xử thế, biết trân quý cuộc sống hơn và dạy chúng ta kiên trì, quyết đoán trong mọi việc hơn. Và đó cũng là lý do những stt hay về cuộc sống đang được các bạn trẻ tìm kiếm rất nhiều, đặc biệt là những bạn đang trong độ tuổi 20.
 

Những câu châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống thấm thía nhất

Những câu châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống thấm thía nhất
 

Xem ngay Xem ngay: Những câu nói triết lý hay về cuộc sống phải đọc một lần trong đời

Những câu châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống thấm thía

1. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it

Sự giàu có đã đạt được một cách vội vã sẽ giảm dần, nhưng bất cứ ai tập hợp từng chút một sẽ tăng dần nó.

2. Life is a story, make yours the best seller.

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

3. Good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense.

Ý thức tốt làm cho người ta chậm giận, và đó là vinh quang của anh ta để bỏ qua một hành vi phạm tội.

4. Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

5. If you sleep on life, all you will have are dreams.

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ

6. In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.

Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.

7. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

8. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có hàng nghìn lý do để cười.

9. Life isn''t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình. Sống là tự hoàn thiện bản thân.
 

Những stt hay về cuộc sống dành các bạn trẻ, tuổi thanh xuân

Những stt hay về cuộc sống dành các bạn trẻ, tuổi thanh xuân
 

10. I have found that if you love life, life will love you back.

Tôi đã thấy rằng nếu bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ yêu bạn trở lại.

11. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

12. When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.

Khi một cánh cửa đóng lại thì cái khác mở ra; nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và   rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở cho chúng ta.    

Bạn có thể xem thêm những câu nói dành cho thanh xuân tại: https://blogtinmoi.net/nhung-cau-noi-hay-ve-tuoi-tre.htm

Những câu nói truyền cảm hứng hay và ý nghĩa nhất

13. The purpose of life is not tao be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.   

Mục đích của cuộc sống là không được hạnh phúc. Đó là hữu ích, được tôn vinh, từ bi, để nó làm cho một số khác biệt rằng bạn đã sống và sống tốt.    

14. Your time is limited, so don''t waste it living someone else''s life.

Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác.

15. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. 

Chấp nhận trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Biết rằng chính bạn là người sẽ  đưa bạn đến nơi bạn muốn, không ai khác. 

16. Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.

Hận thù khuấy động xung đột, nhưng tình yêu bao trùm tất cả các hành vi phạm tội.

17. A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.

Một tên hay là được chọn chứ không phải là sự giàu có lớn, và sự ưu ái tốt hơn bạc hoặc vàng.
 

Những câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại

Những câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại
 

18. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.
 
Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

19. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. 

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

20. You only live once, but if you do it right, once is enough.

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
21. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. 

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

22. It does not do to dwell on dreams and forget to live. 

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

23. Everything you can imagine is real.

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

24. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

25. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. 

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Những câu châm ngôn tiếng anh về cuộc sống, hy vọng sẽ giúp bạn có được niềm cảm hứng tươi mới, giúp cho công việc và cuộc sống của bạn được thuận lợi hơn. Ngoài ra, với các bạn tuổi 20, những câu nói triết lý hay về cuộc sống còn giúp các bạn có được một lượng từ vựng khá lớn đấy. Nếu có thời gian hãy đọc lại thật kỹ nhé

Nhận tin tức mới miễn phí